Jakou přípravu na přijímačky zvolit? 🤔

První z důležitých rozhodnutí při přípravě na přijímačky je způsob, jakým se deváťák bude připravovat. Možností je mnoho a je složité vybrat, které z řešení je to nejvhodnější. My jsme pro vás shrnuli nejčastější možnosti doučování, které jsou dostupné. Jaké z nich je nejlepší pro vás? Podívejme se na jejich výhody a nevýhody.

Typy doučování srovnáváme i z pohledu vynaložených financí. Jednotlivé ceny jsou hrubým průměrem toho, co je nyní na trhu. Doučování dáváme do kontextu četnosti 1x týdně jedna hodina doučování matematiky a jedna hodina češtiny. Jako časové rozmezí bereme listopad – polovina dubna, vychází to na cca 20 týdnů (bez vánočních prázdnin).

1. Individuální doučování s lektorem jeden na jednoho 🧑‍🏫↔️🧑‍🎓

Individuální doučování s lektorem můžeme považovat za jedno z nejefektivnějších, zároveň ale finančně nejnákladnějších. Personalizovaný přístup hraje velkou roli, lektor totiž může v daný moment podchytit jakékoliv potíže, které student s danou látkou má. Student však musí pravidelně docházet na doučování v časy, které se potkávají s časem lektora. Pomocná ruka mu tak je dostupná pouze po dobu dané hodiny. Pravděpodobně nejrozšířenější školou na individuální doučování, která se zaměřuje i na přijímačky na střední školu je Škola Populo.

💲Cena:

Průměrná cena za hodinu individuálního doučování:550 Kč
Cena za 20 týdnů doučování z matiky i češtiny:22 000 Kč

➕Výhody:

 • Intenzita a efektivita
 • Personalizovaný přístup
 • Možnost rychle řešit konkrétní potíže

➖ Nevýhody:

 • Vysoká cena
 • Nutnost koordinace času s lektorem
 • Omezený počet dostupných hodin

2. Skupinové doučování s lektorem 👨‍👧‍👦

Skupinové doučování je velice častým řešením, které nabízí i samotná gymnázia, na která se studenti hlásí. Hodiny hromadného doučování jsou koncipované buďto tematicky, kdy lektor vysvětluje téma po tématu, nebo se každou hodinu počítá jeden vzorový test od CERMATu. Rozhodně platí, že interakce s ostatními žáky a pravidelné docházení někam může studenta motivovat. Otázky spolužáků i možnost se lektora zeptat osobně je také velkou výhodou. Často se ale studenti zeptat bojí a díky velkému počtu studentů ve skupině je tak přístup lektora méně osobní. Na skupinová doučování se zaměřují např. Zkoušky Nanečisto, na rozbory CERMAT testů pak To Dáš – Přijímačky nanečisto.

💲Cena:

Průměrná cena za hodinu skupinového doučování:300 Kč
Cena za 20 týdnů doučování z matiky i češtiny:12 000 Kč

➕Výhody:

 • Interakce s ostatními žáky může motivovat
 • Možnost slyšet otázky a problémy jiných

Nevýhody:

 • Méně personalizovaný přístup
 • Může být méně času na konkrétní otázky
 • Může být rychlejší/slabší tempo v závislosti na skupině

3. Online aplikace specializovaná na přípravu na přijímačky 📲

Už i u přijímaček se dají digitální pomůcky využít velmi efektivně. Nabízejí totiž studentovi flexibilitu a možnost připravovat se kdykoliv a kdekoliv. Aplikace umožňuje interaktivní způsob výuky, který se studentovi přizpůsobuje (podobně jako lektor přizpůsobuje učivo). Problém by mohl nastat u sebekázně pro pravidelné učení. I to je ale aplikace schopná řešit gamifikací a pravidelnými reporty s výsledky, které sbírá. Absence osobního kontaktu s lektorem může být nevýhodou. Ovšem i digitální produkty, jako je naše aplikace Techambition, dokáží osobní kontakt nahradit chytrými nápovědami a podchytit tak veškeré úvahy studenta. Pro všechny případy máme k dispozici i chatovací poradnu pro studenty, kde naši odborníci cokoliv dovysvětlí.

💲Cena:

Cena za 1 týden přístupu do aplikace Techambition:175 Kč
Cena za 20 týdnů doučování z matiky i češtiny:3 490 Kč

➕Výhody:

 • Flexibilita: procvičování kdykoliv a kdekoliv
 • Interaktivní a motivující způsob učení
 • Přizpůsobivost aplikace nahrazující lektora
 • Možnost sledovat pokrok v pravidelných reportech

Nevýhody:

 • Potřeba sebekázně pro pravidelné učení
 • Absence osobního kontaktu s lektorem

4. Papírové učebnice 📚

Náklady na papírové učebnice jsou bezkonkurenčně nejnižší. Student s učebnicí může, podobně jako s aplikací, procvičovat kdekoliv a kdykoliv. Formát učení je ale minimálně interaktivní a tím pádem je těžké udržet pozornost i motivaci. Při řešení úloh si student sice může najít správné řešení, nikdo ani nic ho však neupozorní na mylný postup v jeho úvahách. Mezi nejznámější nakladatelství, která každý rok vydávají aktualizované učebnice na přijímačky, patří Taktik a Didaktis.

💲Cena:

Průměrná cena za jednu učebnici: 230 Kč

➕Výhody:

 • Nízká cena
 • Možnost učit se téměř kdekoliv

➖Nevýhody:

 • Žádná interaktivita nebo zpětná vazba
 • Nepřizpůsobivost studentovým potřebám
 • Nutnost sebekázně

Shrnutí

Každá metoda má své výhody a nevýhody, každý student zase své individuální potřeby. Doučování s lektory je tradičním způsobem přípravy a je na něj třeba vynaložit větší finanční prostředky. Naopak učebnici pořídíte za pár korun, efektivita přípravy je ale diskutabilní.

Aplikace od Techambition je tak zlatou střední cestou, která do velké míry nahradí funkcionality učebnice i doučování s lektorem, poskytne přehledné statistiky a přizpůsobí se danému studentovi. Aplikace nabízí také možnost zasílání pravidelného reportingu na email rodičům, díky kterému budou mít přesný přehled, kde je třeba zabrat. Student i rodič tak uvidí černé na bílém, jak se věci mají, a to může být ten největší zdroj motivace. V poměru s ostatními personalizovanými způsoby doučování navíc za aplikaci zaplatíte výrazně méně.

S přípravou doporučujeme nečekat na poslední chvíli. S Techambition můžete začít klidně hned, a to rovnou s 5denní verzí zdarma.

Držíme palce ve výběru i v samotné přípravě! 🙌

Přečtěte si další články v rubrice 📚Přijímačky!

Napsat komentář