Jak vypadá přijímací zkouška na SŠ? 🤔

Máme teprve konec září, ale pokud se chceš dostat na svou vysněnou střední, je fajn to začít řešit co nejdříve. Pro začátek je dobré vědět, jak budou probíhat samotné zkoušky. Obě zkoušky (z M a ČJ) budeš psát dvakrát po sobě a to v řádném nebo náhradním termínu. Z pravidla se nejdříve píše zkouška z matiky a poté z čestiny. Dobrá zpráva je, že pro vyhodnocení na přijetí se bere vždy ten lepší výsledek.

🧮 ZKOUŠKA Z MATEMATIKY

Na zkoušku z matematiky máš 70 min, plníš 16 úloh a můžeš získat max. 50 bodů.

Číslo a proměnná15 bodůvýrazy, rovnice, převedení zlomku do základního tvaru
Závislosti, vztahy a práce s daty6-14 bodůporozumění grafu, slovní úlohy
Geometrie10–⁠17 bodůrýsování, výpočet velikosti úhlů, výpočet délky, obvodu, obsahu, objemu atd.
Převody jednotek2–⁠3 body
Nestandardní aplikační úlohy8–⁠11 bodůnapř. řešení úlohy pomocí úvahy či rovnic, ale i strategické a kombinatorické úlohy

🇨🇿 ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

Na zkoušku z češtiny máš 60 min, plníš 30 úloh a můžeš získat max. 50 bodů.

Pravopis8-10 bodů
Slovní zásoba a tvoření slov6-10 bodů
Skladba5-8 bodů
Tvarosloví5-8 bodů
Porozumění textu8-10 bodů
Slohová výchova3-7 bodů
Literární výchova3-6 bodů

💡TIP NAKONEC: Při studiu se zaměř nejdřív na ta témata, kde naženeš nejvíce bodů!

Napsat komentář